HR_Modul 3. Kako snimiti recept

Fokus modula 3 ”Kako snimiti recept” je pripremiti Vas za snimanje recepta u video formatu. Ovaj modul će Vas pripremiti za planiranje i snimanj…

HR_Modul 2. Naracija recepta

”Modul 2. Naracija recepta” fokusira se na to kako Vas pripremiti za naraciju recepta u obliku prezentacije i podcasta. Ovaj modul će Vam pomoći…