Αυτή η ενότητα αφορά τη διαδικτυακή επικοινωνία και θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για τη διαδικτυακή επικοινωνία με ολοκληρωμένο τρόπο, καλύπτοντας διάφορα θέματα στην πορεία.

Αναλυτικότερα, μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, θα μπορείτε

  • ενισχύσετε τις γνώσεις σας σχετικά με τους διάφορους τύπους διαδικτυακής επικοινωνίας, καθώς και τα οφέλη και τα μειονεκτήματα της χρήσης της διαδικτυακής επικοινωνίας
  • αυξήσετε την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους υπάρχοντες σχετικούς ιστότοπους, πλατφόρμες και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπου μπορείτε να δημοσιεύετε και να μοιράζεστε συνταγές
  • ενισχύσετε τη γνώση των βασικών κανόνων και κατευθυντήριων γραμμών της διαδικτυακής δεοντολογίας
  • να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με τους βασικούς κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να παραμένετε ασφαλείς στο διαδίκτυο και να προστατεύεστε από τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου
  • αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της επιλεκτικής κοινοποίησης στο διαδίκτυο
  • να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με τις στρατηγικές αντιμετώπισης της αρνητικότητας στο διαδίκτυο

Σύμφωνα με αυτούς τους μαθησιακούς στόχους, το μάθημα χωρίζεται σε 3 μαθήματα. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εκπαιδευτικά βίντεο και άλλες ευκαιρίες μάθησης, όπως εργασίες για ομαδικές συζητήσεις ή συνδέσμους προς διερεύνηση. Η ενότητα ολοκληρώνεται με ένα τελικό κουίζ για να ελέγξετε τι έχετε μάθει. Συνιστούμε να ολοκληρώσετε την ενότητα με τη σειρά των μαθημάτων που δίνεται.