Βίντεο

What Is an Online Community?
Food52: An Online Food Community That Throws Out The Cookbook

Αναγνώσεις

Τύποι διαδικτυακής επικοινωνίας και ποια μέσα πρέπει να επιλέξετε:

https://www.getmailbird.com/online-communication/

Επικοινωνία σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης:

https://www.europarc.org/communication-skills/pdf/Online%20Communication%20Channels_Extract%20from%20Manual%20for%20Effective%20Communication.pdf

Διαδικτυακή επικοινωνία: https://edu.gcfglobal.org/en/beyondemail/chat-and-instant-messaging/1/

Πού να αποθηκεύσετε τις online συνταγές σας: https://www.thekitchn.com/5-digital-recipe-organizers-to-test-out-digital-kitchen-217431

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις συνταγές που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο:

https://delishably.com/cooking-equipment/Fair-Use-And-Recipe-Copyright-Tips-And-Options

Στρατηγικές κοινοτικής εμπλοκής: https://www.disciplemedia.com/engaging-your-community/community-engagement-strategies/

Πολιτισμικές διαφορές επικοινωνίας σε έναν εικονικό κόσμο:

https://intranet.royalholloway.ac.uk/staff/assets/docs/pdf/human-resources/equality-and-diversity/cultural-communication-differences-in-a-digital-world-final.pdf