Lekcije

Modul se sastoji od 6 lekcija, 6 sati uputa:

 • Uvodna lekcija
 • Istražimo web stranice s receptima
 • Pročitajmo i analizirajmo recept
 • Naši običaji, naša priča
 • Napišimo Vaš recept, I. dio
 •  Napišimo Vaš recept, II. dio

Ishodi

Nakon što završite ovaj modul, imate ćete/moći ćete:

 • Prepoznati elemente I strukturu recepta
 • Prepoznati koji jezični elementi i strategije se koriste za davanje uputa, opisivanje i uključivanje publike
 • Navesti, opisati i usporediti online platforme na kojima možete objavljivati i dijeliti pisane objave (recepte i priče)
 • Opisati običaj i/ili osobno iskustvo koje je povezano s hranom koristeći se strategijom uključivanja publike
 • Napisati i objaviti objavu na blogu
 • Povećana svjesnost o važnosti jasnih uputa te korištenja jezika koji opisuje i uključuje publiku
 • Povećana voljnost za korištenjem priča i elemenata pripovijedanja u receptima