Lesson 10 of 14
In Progress

Uvod i ishodi učenja

taste of harmony August 8, 2023

Dobro uređen scenarij je onaj scenarij koji je lako snimiti, a i iz stajališta gledatelja, takav video će se lako gledati i razumjeti. Jedna od prednosti pripreme dobrog scenarija prije izrade videozapisa je da izvlači najbolje iz vas, izvlačeći puno dobrih ideja za vaše videozapise.

Postavljanje i strukturiranje ideja za vaše videozapise pomaže vam da dobijete bolji rezultat, jer pisanjem skripte točno ćete znati što se mora dogoditi u svakom trenutku, kako se mora dogoditi i prije svega zašto se to mora dogoditi. Organizacijom scenarija znat ćete kako pristupiti svakom dijelu videa, scene i snimke.

Nakon ove lekcije moći ćete:

  • znati kako planirati proizvodnju videozapisa
  • razumjeti svrhu pisanja scenarija
  • prepoznati strukturu scenarija